Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

22 243-15-11

Biuro:
22 243-15-11
biuro@kyro.pl

Dział handlowy:
790-303-627
790-303-045

Można również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

@

Wyrażam zgodę, że dane podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do danych, ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kyro Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowiecka 92/142. Podstawa prawna przetwarzania danych art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zmian.).
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych. Jednocześnie chcemy zapewnić Państwa, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności. Informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych jest Kyro Sp z o.o. z którą można się skontaktować: - pisemnie na adres: Bukowiecka 92/142, 03-893 Warszawa - telefonicznie, pod numerem: (022) 2431511 - e-mailowo, pod adresem: biuro@kyro.pl 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w następujących celach: 3. Dane podane w formularzu zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie. 4. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże w razie odmowy przekazania nam danych, nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na zapytanie. 5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści danych i żądania ich sprostowania. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.